• Home
 • /
 • Pravidlá správneho infrasaunovania
Pravidlá správneho infrasaunovania

Pravidlá správneho infrasaunovania

POKYNY PRE POUŽÍVANIE INFRASAUNY

 • Pred aj po používaní infrasauny pite dostatočné množstvo nealkoholických tekutín.
 • Pre príjemné chvíle v infrasaune je ideálna teplota medzi 35 a 45 ° C.
 • Po užití infrasauny sa odporúča dať si vlažnú sprchu a odpočívať.

Majte na pamäti:

 1. Ak Vám pobyt v infrasaune pôsobí akékoľvek problémy či nepohodlie, okamžite saunovanie prerušte.
 2. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, vždy používanie infrasauny konzultujte so svojím lekárom.
 3. Niektoré lieky spôsobujú závraty, iné zvyšujú srdcovú činnosť a krvný tlak, čo je nežiaduce a v saune môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.
 4. Nikdy pred ani počas saunovania nepite alkohol a neužívajte drogy.

Porovnanie s fínskou saunou

Na rozdiel od klasickej sauny operuje infrasauna s podstatne nižšími teplotami. Kým v klasickej je okolo 80-100 stupňov, v infrasaune je 30 – 60 °C, čo umožňuje oddýchnuť si v nej dlhšie. V klasickej saune sa neodporúča prekročiť štvrťhodinku, v infrasaune možno pobudnúť až štyridsať minút. To však neznamená, že jedine štyridsať minút strávených v infrasaune je účinných. Už desať minút prehrievania postačí na prípravu na trénig, cvičenie alebo masáž.

Infrasauny fungujú na princípe infračerveného žiarenia. Zdrojom infračerveného žiarenia sú v našej saune tzv. full-spectrum žiariče, ktoré vyžarujú vlny vo vlnových dĺžkach IR-A, IR-B, IR-C. Tieto vlnvé dĺžky sú najbližšie slnečnému žiareniu a sú veľmi blízko frekvencii kmitov alebo vibrácií molekuly vody. Spôsobujú uvoľňovanie v bunkách nahromadených škodlivín ako napr. ortuť, hliník, cholesterol…  Pomocou infražiarenia sa prehrievajú svaly, svalové tkanivá a vnútorné orgány  do hĺbky. Potenie je intenzívnejšie. Uvádza sa, že je až dvakrát intenzívnejšie v porovnaní s klasickou saunou.

Rozdiel oproti klasickej saune spočíva v menšom tepelnom „kontraste“. U fínskej sauny z veľmi horúceho prostredia prejde človek rovno pod ľadovú sprchu. Prípadne, skočí hlavičku do ľadovej vody. Po infrasaune, kde až tak horúco nie je, sa stačí schladiť vo vlažnej vode. Treba povedať, že infrasauna, ale aj hocijaká iná sauna pôsobia pozitívne na telo i dušu.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 1. Z dôvodu nebezpečenstva požiaru nikdy neukladajte žiadne predmety na hornú alebo vnútornú stenu sauny.
 2. Napájací ani vykurovací systém opakovane nezapínajte a nevypínajte, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektrického zariadenia.
 3. Pred akoukoľvek manipuláciou s ovládaním sauny si starostlivo osušte ruky. Nikdy nerobte ovládanie mokrými rukami alebo mokrým holým chodidlom; predídete tak úrazu elektrickým prúdom.
 4. Na infračervené vykurovacie jednotky ani na iné el. zariadenie sauny nikdy nelejte vodu ani iné kvapaliny, ani do nich nenarážajte žiadnym tvrdým predmetom. Akýkoľvek z týchto javov by mohol spôsobiť požiar alebo výpadok elektrickej siete.
 5. Nikdy nezakrývajte žiariče uterákmi ani inými horľavými materiálmi – nebezpečenstvo požiaru!
 6. Nedotýkajte sa kovovými predmetmi žiaričov, predídete tak popáleninám a zasiahnutiu el. šokom.
 7. Nepoužívajte saunu počas búrky, zabránite tak nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 8. Nikdy nenechávajte zapnutú saunu bez dozoru. Počas procesu ohrevu musia byť sauna vždy pod dohľadom dospelej osoby.
 9. Pre zníženie rizika prípadného úrazu u detí dbajte na to, aby boli pri saunovaní vždy pod dohľadom dospelej osoby.
 10. Nikdy nezaspite v saune počas procesu ohrevu.
 11. Po namáhavom cvičení počkajte aspoň 30 minút, než použijete saunu. Je nevyhnutné umožniť svojmu telu vykonať ochladenie, inak hrozí riziko prehriatia. To nastáva pri zvýšení telesnej teploty nad 39 ° C a prejavuje sa závratmi, letargiou, ospalosťou a mdlobami. Následky nadmerného prehriatia organizmu môžu zahŕňať neschopnosť vnímať teplo, fyzickú neschopnosť opustiť saunu, strata vedomia a poškodenie plodu u tehotných žien.
 12. Požitie alkoholu, drog a niektorých liekov pred vstupom do sauny alebo počas saunovacieho procesu môže viesť k strate vedomia!
 13. Infrasaunu nepoužívajte, ak máte otvorené zranenia, očné choroby alebo vážne popáleniny.
 14. Infrasauna je určená na použitie ľuďom, nikdy do nej nepúšťajte domácich miláčikov ani iné zvieratá.
 15. Nepredlžujte pobyt v zapnutej infrasaune na viac ako 40 minút. Nadmerné vystavenie vysokým teplotám môže byť zdraviu škodlivé.

Lieky na predpis

Niektoré lieky, ako napríklad diuretiká, antihistaminika, betablokátory a barbituráty, môžu negatívne ovplyvňovať schopnosť tela regulovať teplo. Do tejto kategórie spadajú lieky na predpis i niektoré voľne predajné lieky.

 

Srdcové choroby

Pre osoby trpiace niektorými srdcovými chorobami vrátane hypertenzie alebo hypotenzie, chronického srdcového zlyhania alebo problémy s koronárnou cirkuláciou, môže byť infračervená terapia nevhodná. Priamym dôsledkom dlhého vystavovanie sa vysokým teplotám je zrýchlenie srdcovej frekvencie o 10 až 30 tepov za minútu za každý stupeň zvýšenej telesnej teploty. Táto kontraindikácia sa týka aj osôb užívajúcich lieky na úpravu tlaku a osôb s kardiostimulátorom – niektoré infrasauny totiž môžu obsahovať magnet, ktorý môže jeho činnosť ovplyvniť. Poraďte sa s lekárom!

 

Deti a starší ľudia

U týchto dvoch vekových skupín je potrebné konzultovať infračervenú terapiu s lekárom. Všeobecne je vystavovanie sa infračervenému žiareniu zdraviu prospešné, avšak je potrebné brať do úvahy zníženú termoregulačnú schopnosť oboch skupín – u detí sa schopnosť udržiavať optimálnu telesnú teplotu ešte len vyvíja, vekom sa naopak znižuje.

 

Tehotenstvo

Počas tehotenstva sa používanie infrasauny neodporúča. U tehotných žien môže veľmi ľahko dôjsť k prehriatiu organizmu, strate vedomia a v extrémnych prípadoch až k poškodeniu plodu a vrodeným chybám.

 

Problémy s kĺbmi

Infračervené žiarenie je doporučované v prípade mnohých zdravotných problémov vrátane bolestí kĺbov. POZOR! V prípadoch chronických opuchov kĺbov však nemusí terapia pôsobiť priaznivo. Pokiaľ dôjde k akútnemu zraneniu, kĺby by tiež nemali byť zahrievané, a to počas prvých 48 hodín od kĺbového zranenia alebo až do odznenia začervenania či opuchu.

 

Ďalšie choroby

Zvyšovanie vnútornej teploty vplyvom infračervenej terapia môže byť nevhodné pre jedincov s roztrúsenou sklerózou, systémovým lupus erythematosus, diabetickou neuropatiou, Parkinsonovou chorobou, nádormi centrálneho nervového systému, Addisonovou chorobou alebo inou chorobou súvisiace s adrenalínovou nedostatočnosťou. Vyvarovať sa saunovania by mali tiež ľudia trpiaci hemofíliou alebo poruchami krvácania, keďže teplo rozširuje cievy. Infračervenú terapiu nemožno odporučiť ani v prípade horúčky alebo citlivosti na svetlo.

Kovové skrutky, kĺbové náhrady a ďalšie implantáty obvykle dlhovlnné infračervené žiarenie odrážajú, takže by nemalo dochádzať k ich zahrievaniu. V prípade silikónových implantátov, ktoré infražiarenie absorbujú, na zahrievanie dochádzať môže, avšak silikón sa taví až pri 200°C, teda by naň infračervené žiarenie nemalo mať vplyv. Upozorňujeme, že používanie infrasauny s akýmkoľvek implantátom je nutné konzultovať s lekárom!
Používanie infrasauny nie je bezpečné pri akomkoľvek infekčnom ochorení, pod vplyvom drog alebo alkoholu.

TIPY NA POUŽÍVANIE INFRASAUNY

 • Efektivitu saunovanie môžete zvýšiť tým, že si pred použitím sauny doprajete horúcu sprchu alebo kúpeľ.
 • Pred, počas i po použití sauny dbajte na dodržanie pitného režimu.
 • V prípade potreby regulovať vnútornú teplotu použite strešný ventilátor alebo si otvorte dvere.
 • Používajte minimálne 2-3 uteráky. Na jeden sa posaďte, druhý položte na podlahu (tak, aby nezakrýval podlahový žiarič!) a tretím sa utierajte.
 • Pri prvých príznakoch prechladnutia alebo chrípky si doprajte pobyt v saune a posilnite si tak oslabenú imunitu.
 • Pre uvoľnenie napätia a natiahnutých svalov sa odporúča ich jemná masáž v priebehu saunovania.
  K zosilneniu efektu tepelnej terapie aplikujte do vlasov olej. Potom ho vytrite uterákom. Po ukončení saunovania si vlasy umyte bežným spôsobom.
 • Po ukončení saunovania nepoužívajte ochladzovaciu sprchu okamžite, ale zostaňte v saune s otvorenými dverami. Vaše telo sa aj pri chladnutí ďalej potí. K opláchnutie potu použite chladnú alebo vlažnú vodu.
 • Účinok relaxácie po saunovaní zvýšite odpočinkom alebo spánkom.
Back to Top